• بحرانهای زیستی به صورت افزایش انفجار آمیز جمعیت ، بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی،گسترش روز افزون آلودگی ها ، کاهش تنوع زیستی ، در حال حاضر از مهمترین نگرانـی هـا و دل مشغولی های جوامع بشری  به شمار می روند .ایـن واقعیـت موجـب شـده اسـت تا  جوانان روستای انارمرز با هماهنگی  شورا و معتمدین محلی  طرح حفاظت آبندان وزراعت چوب  را اجرا کنند.
  به مناسب چهارمین روز از هفته منابع طبیعی و هفته در ختکاری آیین نمادین درخت کاری بر مرز های آبندان روستای انارمرز با حضور رئیس منابع طبیعی شهرستان جویبار ، رئیس جهاد کشاورزی ، بخشدار منطقه چپکرود به همراه شورا ، ریش سفیدان ، جوانان و اهالی روستای انارمرز برگزار شد .

  به گزارش خبرنگار جویباران رمضانعلی رمضانی مسئول مجمع  کارآفرینان جوانان  روستای انارمرز با بیان اینکه این مجمع  خودجوش از جوانان  روستا که دوستداران طبیعت هستند تشکیل شده است اظهار کرد:  ۹۰ نفراز جوانان انارمرز عضو جنبش کارافرینان انارمرز هستند با توجه به  اساسنامه   مجمع که طرح حفاظت منابع طبیعی (مبتنی بر زراعت چوب  ) برای  هر یک از سهام داران  مبلغ ۳ میلیون ریال  حق عضویت در نظر گرفته شده که مبالغ جهت خرید ادوارت کشاورزی  ؛هزینه های  ابیاری و هرس  علف های هرزهزینه می شود.
  رمضانی گفت:  طرح زراعت چوب در مرزهای آبندان از سال ۹۷  شروع شد و همزمان با توسعه طرح ،درمساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار تاکنون ۸هزار نهال از گونه های اوکالیپتوس و صنوبر غرس شده است.
  رمضانی پیشنهاداتی برای در آمد زایی ،اشتغال زایی جوانان انارمرز همچنین جهت آبادانی و توسعه روستا انارمرزبیان کرد : ۱- صید ورزشی در آبندانها ۲- ایجاد منطقه گردشگری در اراضی و مرز های آبندان ۳- پرورش ماهی در داخل آبندان ۴- پرورش گیاهان دارویی در کنار های و مرزهای آبندان و رشد گل های نیلوفر آبی است .

  مسئول کارافرینان روستای انارمرز در خصوص رفع مشکلات متعدد پیش روی این طرح  تصریح کرد :از مشکلات عمده   اجرای طرح زراعت چوب در انارمرز،عدم وجود راه های ارتباطی مناسب به مرزهای آبندان ، نیاز مالی  به منظور خرید ادوات کشاورزی است که امیدواریم مسئولان در رفع این مشکلات جوانان انارمرزی را یاری کنند.
  وی  بااشاره به انعقاد  تفاهم نامه  نحوه مشارکت  اعضای مجمع   و چگونگی هزینه  در آمد های حاصل  از زراعات چوب  اظهار داشت: ۶۵ درصد از درآمدهای حاصل شده  سهم سهامداران وکار آفرینان جوانان  روستا و ۳۵ درصد صرف آبادنی روستا هزینه خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی ضمن تقدیر و قدر دانی از جوانان روستای انارمرز اذعان داشت : جهت استفاده حداکثری از این منابع ملی راهکارهای تسهیلاتی برای حل مشکلات مالی اجرای آبندان وزراعت چوب ،حمایتهای نظارتی در مرحله داشت نهال غرس شده و رسیدگی اداری جهت اجرایی کردن پیشنهادات در زمینه در آمدزایی و حفظ منابع طبیعی دردستورکار اداره منابع طبیعی شهرستان جویبار قرار میگیرد.