به گزارش جویباران به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، شهردار جویبار در خصوص آخرین اقدامات خواهرخواندگی جویبار پایتخت کشتی دنیا با شهر کشتی خیز ماخاچ قلعه جمهوری داغستان روسیه گفت: پروژه تبادل فرهنگی و خواهرخواندگی بین شهر‌های جویبار و ماخاچ قلعه داغستان در چهار جلد آماده شده است و به زودی با اخذ مجوز لازم روند اجرایی آن آغاز می‌شود.
همت محمدنژاد با بیان اینکه جویبار به عنوان قطب کشتی ایران و جهان وجوه مشترکی با شهر ماخاچ قلعه داغستان دارد، افزود: این پیوند زمینه‌ی بسیار مناسبی برای توسعه ورزش، گردشگری و پیشرفت شهر جویبار خواهد شد.
جمهوری داغستان یکی از ۸۵ واحد فدرال کشور روسیه است که به صورت یک جمهوری اداره می‌شود و مرکز و بزرگترین شهر آن مَخاچ قلعه در سواحل خزر بنا شده است.
این منطقه در طول تاریخ شاهد جنگ‌های متعددی بوده که باعث تکامل کشتی و هنر‌های رزمی در آن شده‌است اغلب پسر‌های داغستانی از اوان کودکی دفاع از خود را می‌آموزند و هیچ مراسمی در داغستان بدون مسابقهٔ کشتی انجام نمی‌شود.