به گزارش جویباران به نقل از خبرگزاری موج مازندران، رشید رضاپور از وقف جدید در جویبار خبر داد و اظهار داشت: واقف خیراندیش دکتر علی متولیان شاه رضایی، شش‌دانگ یک قطعه زمین شالیزاری را وقف کرده است.
وی با بیان اینکه مساحت این زمین شالیزاری ۱۲۱متر مربع مشاع از ۳ هزار و ۲۲۸مترمربع است، ادامه داد: ارزش این زمین ۲میلیارد ریال بوده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جویبار گفت: نیت این وقف برای فقرا، نیازمندان، درماندگان، ادای بدهی بدهکاران و هزینه جهاد در راه خدا بوده است.
وی با اشاره به اینکه امسال سه وقف جدید در راستای نشر و ترویج فرهنگ وقف در شهرستان داشتیم، تصریح کرد: وقف جدید در این شهرستان از رشد خوبی برخوردار بوده که حاصل اجرای امینانه نیات واقفان است.
رضاپور افزود: وقف باتوجه به شرایط روز جامعه است که در این زمینه شاهد استقبال خوب واقفان بودیم.