به گزارش جویباران به نقل از «علیمراد نصوری»، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، اشاره ای به ۳۱۶۴ خانوار در جویباراز خدمات کمیته امداد این شهرستان بهره مند هستند، اظهار کرد: یکی از فعالیت های مهم حوزه امورفرهنگی کمیته امداد ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به مددجویان است.
رئیس کمیته امداد جویبار گفت:برای توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت، مشاوره های گسترده ای به آنها ارائه می شود.
وی با بیان اینکه ۲۲۱ موردخدمات مشاوره و راهنمایی سال گذشته به خانوارهای تحت حمایت ارائه شد، بیان کرد:به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاوره وراهنمایی ها به صورت تلفنی وغیر حضوری صورت گرفته است.
نصوری بابیان اینکه مشاوره و راهنمایی نقش درمان کننده را در رفع ویاکاهش آلام ناشی از مشکلات مددجویان ایفا می کند، افزود:در بسیاری مواقع استعداد های نهفته مددجویان به خصوص فرزندان خانوارتحت حمایت درپی مشاوره وراهنمایی کشف می شود که با برنامه ریزی های گسترده، گام های مهمی برای شکوفایی استعدادهای آنها برمی داریم.
وی با اشاره به اینکه مشاور خانواده درایجاد انگیزه و سوق دادن دانش آموزان تحت حمایت به سمت پیشرفت درمقاطع تحصیلی فعالیت های قابل توجهی را به انجام می رسانند، بیان کرد:از دیگر فعالیت های مشاور مصون داشتن خانوار تحت حمایت از آسیب های اجتماعی است تا فرزندان آنان ،بتوانند بی دغدغه و با آرامش خاطر به سوی مدارج عالی تحصیلی حرکت کنند.