به گزارش جویباران به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای اراضی زراعی و باغی مدرن و مکانیزه درشهرستان جویبار استان مازندران خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:کودهای کشاورزی تامین شده برای اراضی زراعی مدرن و مکانیزه شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند