به گزارش جویباران به نقل از خبرنگار ایانا در مازندران، غلامرضا سعیدی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون و در نهمین سال از اجرای طرح توسعه ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در قالب خط اعتباری، بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به شهرستان جویبار اختصاص یافت، گفت: تا پایان خرداد ماه امسال ۷۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال معادل ۱۹۰ درصد اعتبارات جذب شد.

وی یکی از ارکان کشاورزی را ارتقاء سطح مکانیزاسیون کشاورزی دانست و افزود: به همین علت برای تأمین امنیت غذایی، طرح توسعه ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در دست اجراست و سالیانه اعتبارات ویژه ای در قالب خط اعتباری اختصاصی مکانیزاسیون کشاورزی برای تجهیز بخش کشاورزی به نیروی محرکه و ادوات لازم اختصاص می یابد.

سعیدی با بیان اینکه با استفاده از اعتبارات ویژه خط اعتباری اختصاصی مکانیزاسیون کشاورزی امسال ۲۰ دستگاه تراکتور سبک و نیمه سنگین، ۶ دستگاه کماین برداشت برنج و غلات، ۳ دستگاه نشاکار، ۱۷ دستگاه تیلر و ادوات و ۴ دستگاه سمپاش به ناوگان مکانیزاسیون شهرستان افزوده شد، گفت: در کنار خرید تراکتور لازم است ادوات و دنباله بندهای ضروری با کشت و زراعت هر بهره بردار نیز توسط بهره برداران خریداری و مورد استفاده قرار گیرد که در همین راستا مالکان تراکتورها می توانند برای بهره مندی از این تسهیلات نسبت به تشکیل پرونده در این رابطه اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار بیان کرد: تمامی بخش های کشاورزی از جمله واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه ها نیز می توانند در راستای تسهیلات موجود در این خط اعتباری برای تجهیز واحدهای خود اقدام کنند.

وی تعداد تراکتورهای موجود سطح این شهرستان را یک هزار و ۵۰۰ دستگاه برشمرد و یادآور شد: براساس آمار اخذ شده درخواست سوخت، یک هزار و ۴۶۰ دستگاه از این تعداد تراکتورها در امر کشاورزی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی فعالیت دارند.

این مسوول بیان کرد: با توجه به اینکه امسال سوخت دهی تنها تراکتورهای دارای پلاک که پلاک آنها به نام مالک است، قادر به ثبت نام و دریافت سوخت خواهند بود لازم است کشاورزان و مالکان تراکتورها برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در دریافت سوخت، اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند.

سعیدی تصریح کرد: مالکانی که پلاک تراکتور به نام آنها نیست، حتماً در اسرع وقت نسبت به انتقال پلاک به نام خود اقدام کنند و مالکانی که تراکتور آنها فاقد پلاک بوده و ثبت نام برای اخذ پلاک انجام ندادند، نسبت به بیمه کردن تراکتور اقدام تا در اولویت پلاک گذاری قرار گیرند.

سعیدی در پایان اظهار کرد: مالکانی که تاکنون هیچ گونه اقدامی نداشته اند نیز نسبت به ارائه درخواست برای پلاک گذاری و بیمه کردن تراکتور اقدام کرده و در صورت وجود هرگونه مشکل به مسوول واحد مکانیزاسیون مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و یا مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.