به گزارش جویباران به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ،رضا افراسیابی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع ۴۸۵۰ کیلوگرم کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار در ۳ ماهه سال جاری خبر داد .
رضا افراسیابی در ادامه افزود :کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان جویبار توزیع شد.