به گزارش جویباران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران ، مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت : طرح تسطیح ، تجهیز و نوسازی در ۱۰ هزار هکتار از شالیزار‌های این شهرستان از سال ۷۴ آغاز شد.

سعیدی افزود : ۵ هزار هکتار از شالیزار‌های جویبار از سال ۷۴ تاکنون تسطیح، تجهیز و نوسازی شد.

او با بیان اینکه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار امسال برای نوسازی شالیزار‌های این شهرستان اختصاص یافت گفت : تجهیز و نوسازی ۴۵ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان از پارسال آغاز شده است که پایان امسال تحویل شالیکاران منطقه می‌شود.

سعیدی ادامه داد : دسترسی آسان به جاده‌های بین مزارع ، ایجاد شبکه آبیاری ، زهکشی مزارع ، سرعت دهی در انتقال اب بین مزارع، مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع و کاهش هزینه‌های تولید از مزایای اجرای این طرح است.