به گزارش خبرنگار جویباران ،جلسه شورای ششم شهر جویبار موضوع انتخاب شهردار جدید برگزار شد که با رای اکثریت اعضای شورا شهر اسلامی جویبار، محمد حسین فقیه به عنوان شهردار جویبار انتخاب شد.

فقیه از مدیران موفق استان مازندران است که با اتکا به نیروی جوانی و دانش مدیریتی در طی پنج سال حضور به عنوان بخشدار در شهرستان جویبار، تحولات زیرساختی بزرگی را در بخش گیلخواران موجب شد.

با توجه به روحیه جهادی و مردمی بودن فقیه در بخشداری گیل خواران موجب گردید که اعضای شورای شهر دوره ششم وی را به عنوان شهردار جویبار انتخاب کنند و امیدوار بر رفع مشکلات ابادانی و عمرانی در طی چهار سال آینده و ایجاد تحولات بزرگ در جهت توسعه شهرستان جویبار خواهد داشت
محمد حسین فقیه در سال ۹۹ به واسطه کارنامه درخشان که از خود در بخشداری گیلخوارن داشته است به عنوان مدیر نمونه سال جهش تولید نیز انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.