بازرسان بهداشتی دامپزشکی جویبار در بازدیدهای ادواری و سرزده خود از یک واحد کبابی، گوشت گوسفند منقضی کشف و یک واحد سیار کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیر بهداشتی گوشت گوسفند در حاشیه خیابان را شناسایی نمودند.

به گزارش روابط عمومی دامپزشکی جویبار در بازدید کارشناسی بازرسان بهداشتی دامپزشکی از یک واحد کبابی؛ گوشت منقضی شده و یک واحد سیار کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیر بهداشتی گوشت گوسفند در حاشیه خیابان شناسایی گردید.

جمشیدی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جویبار با بیان اینکه کشتار دام باید در کشتارگاه های تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی انجام شود، افزود: براساس ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی کشتار دام در خارج از کشتارگاه غیر بهداشتی بوده و بر اساس قانون تهدیدی علیه بهداشت عمومی جامعه محسوب می گردد و از نظر سلامت و حلیت مورد تایید کارشناسان بهداشتی و شرعی دامپزشکی نمی باشد.

وی تاکید نمود همکاری مردم در خرید گوشت مصرفی خود از مراکز عرضه مجاز و تحت نظارت دامپزشکی می تواند نقش بسزایی در پیشگیری این امر داشته باشد.
گفتنی است در بازدید صورت گرفته از واحد کبابی مقدار ۱۸ کیلوگرم گوشت گوسفند منقضی شده و ۴ کیلوگرم آلایش حرام و غیرخوراکی (دنبلان گوسفند) کشف و معدوم سازی شد ؛ همچنین پرونده واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی شناسایی شده و به مراجع قضایی ارسال گردید.