محمد فوقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جویبار گفت:با توجه به برگزاری هفتمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب روستای برگزیده بخش نیمه نهائی شد و از آقای شیداله رستخیز شورکائی مجری طرح کتابخوانی این روستا با حضور آقای اکبری رئیس اداره کتابخانه های شهرستان جویبار و آقای مدانلو بخشدار مرکزی تجلیل بعمل آمد.

فوقی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه کتابخوانی باعث گسترش ارزشهای دینی و فضائل اخلاقی می شود ویکی ارزشهای توسعه علمی وفرهنگی هر کشور گسترش و رونق کتابخوانی است.

وی تصریح کرد:جشنواره روستاهای دوستدار کتاب به منظورگسترش عدالت فرهنگی پشتیبانی از اقدامات و طرح های ابتکاری درحوزه کتاب و کتابخوانی ونیز جلب توجه دستگاههای اجرائی مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه بر گزار می گردد.

وی گفت: برنامه های کتابخانه روستا شورکاء متناسب با نیازهای محلی وآیین های بومی وارزشهای دینی بوده و تاثیرات پایداری در ارتقاء سطح فرهنگ کتابخوانی داشته و از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرائی روستا برخودار بوده است.

گفتنی است هفتمین جشواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، هرسال از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وا رشاد اسلامی با همکاری دستگاهها .نهادهای مرتبط با کتاب برگزار میگردد