سازمان وظیفه عمومی انتظامی:
مشمولان اعزام به خدمت از اول دی ماه ملزم به ارائه کارت واکسن کرونا به مراکز آموزش رزم مقدماتی نیرو‌های مسلح هستند.
مشمولانی که دو نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند، می‌بایست به سامانه سلامت مراجعه و گزینه دریافت کارت واکسن را انتخاب و در نهایت کارت واکسن بارکد دار را چاپ کنند./ صداوسیما