۲۱ مهر سال جاری یعنی تقریبا دو ماه قبل در فضای مجازی شهرستان جویبار تصویری منتشر شد از مدرسه ۱۷ شهریور منطقه کردمحله که چند سالی بلا استفاده مانده بود و در آن تاریخ به مرکز بازتوانی حیات دوباره اجاره داده شد. در همان روزها در فضای رسانه ای شهرستان جو سنگینی در این باره حاکم شده بود، این موضوع در آن چند روز موجب شد در تاریخ ۲۲ مهر ،خبرنگار جویباران موضوع را از طریق ریاست آ.پ شهرستان و مسئول مرکز بازتوانی پیگیری کند که حاصل آن پیگیری ،پاسخ مشترک این افراد بود مبنی بر اینکه: این ساختمان تنها به مدت یک ماه اجاره داده شد و تاریخ ۲۵ مهر ماه موعد تحویل ملک معین میباشد، که این موضوع را خبرنگار جویباران در صفحه شخصی خود در پلتفرم اینستاگرام در قالب استوری منتشر کرد و جو رسانه ای که در آن زمان ایجاد شده بود را مسکوت گردانید.

اما طبق اظهارات خبرنگار ما، تعدادی از افرادی که در آن منطقه سکونت داشتند به او اطلاع میدهند که این مرکز همچنان بعد از گذشت یک ماه در این مکان برقرار است، که همین امر موجب شد تا خبرنگارمان این موضوع را از واحد حقوقی اداره آ.پ شهرستان پیگیری کند و همین پیگیری او موجب اذیت و آذار او نیز واقع شد
اما این پایان ماجرا نبود،با پیگیری های صورت گرفته توسط خبرنگار جویباران توانستیم در این موضوع که مدتی فضای مجازی شهرستان را درگیر کرده بود به پاسخی در خور تأمل از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان جویبار و همچنین مرکز بازتوانی حیات دوباره بدست آوریم که در ادامه جوابیه را مطالعه خواهید کرد:
پاسخ اداره آموزش و پرورش شهرستان جویبار:
مدرسه یاد شده از سال ۱۳۹۷ بعلت فرسوده بودن بلااستفاده گردید، جهت حفظ و حراست از اموال و کسب منفعت به حکم قانون ماده ۳۹قانون تنظیم و آیین نامه اجرایی آن همچنین قانون تنظیم مقررات مالی اداری پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، مکان یاد شده را به نظر کارشناس رسمی دادگستری در قالب قرارداد اجاره واگذار نموده است.
پاسخ مسئول مرکز بازتوانی حیات دوباره:
طی دو ماه گذشته و طبق استشهادات محلی که از ساکنین منطقه کردمحله با جمع آوری امضاء از آنها بدست آمد، هیچ یک از ساکنین این منطقه از وجود این مرکز در این منطقه ناراضی نبوده و همه افراد در این موضوع متفق القول بودند.
همچنین طبق صحبتهایی که خبرنگار اختصاصی جویباران با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طی روزهای گذشته، مسئولین اجرائی و قضائی از این اقدام خیرخواهانه و عام المنفعه مدیریت آموزشو پرورش شهرستان تجلیل و حمایت کرده اند.
امیدواریم مسئولین شهری نیز پاسخگوی مسائلی که منتشر میشود باشند تا بتوانیم جامعه ای مسئولیت پذیر و شفاف داشته باشیم تا در جهت رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی قدم برداریم.