بخشدار مرکزی جویبار:
بخشدار مرکزی جویبار بر ظرفیت‌های بالای شهرستان جویبار اشاره و تأکید کرد: توجه متولیان امر در زمینه توسعه صنعت بوم گردی روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری می‌تواند در جهت رفع معضل بیکاری و رونق اقتصادی راهگشا باشد.
معاون فرماندار جویبار:
معاون فرماندار جویبار گفت: باید از سرمایه‌گذارانی واقعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند و چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درمی‌آورند باید حمایت ویژه‌ای شود.