بازنشستگان البرز مرکزی سوادکوه که 30 سال با سنگ‌های سخت و سیاه در دل کوه‌های انباشته از ذغالسنگ دست و پنجه نرم کردند و کم نیاوردند، ولی امروز در مقابل بی‌تفاوتی برخی مسئولان و شرایط سخت اقتصادی، هر روزشان جان کندن است‌.