تبلیغات

چالش‌های طرحی که در ایران دیرهنگام اجرا شد؛

ریز و درشت طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی/ جایگزین نسخه الکترونیکی در روزهای قطع اینترنت چیست؟

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی هرچند مزایایی دارد اما در آغاز با مشکلاتی روبرو بوده است. به گفته مردم و مسئولان مواردی همچون کندی اینترنت، قطعی سایت ...

اخبار شهرستان جویبار