تبلیغات

زباله جدی‌ترین معضل شهر جویبار در یک دهه اخیر؛

شهردار جویبار، با ورود بخش خصوصی مشکل پسماند را حل خواهیم کرد//زمین زباله شهر جویبار در آستانه ۳۰ سالگی!

شهر جویبار به‌عنوان مرکزیت شهرستان جویبار حدود یک دهه است که با مشکل مدیریت پسمانده مواجه بوده به‌طوری‌که گاهی این زباله‌ها هم اَمان از مردم و هم از م...

اخبار شهرستان جویبار