تبلیغات

در کمیته بررسی وضعیت آب کشاورزی شهرستان جویبارعنوان شد:

احداث آبندان ولایروبی مسیر رودخانه / حمایت مدیریت اجرائی شهرستان در رفع مشکلات کشاورزان

کمال علیپور نماینده مجلس شهرستان جویبارگفت:برای رفع معضل کمبود آب کشاورزی مسئولان اجرائی شهرستان بایستی با تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت مطلوب همکا...

گفتگو