August 14,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

برداشت خیار محلی از مزارع جویبار

به گزارش جویباران،برداشت خیار محلی در سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع جویبار آغاز شده که میزان تولید این محصول در این شهرستان ۲ هزار تن بوده و رتبه سوم تولید خیار در استان مازندران را به خود اختصاص داده است.