سوگواره « احلی من العسل» در جویبار

به گزارش جویباران، تجمع دانش آموزان عزادار جویباری با عنوان سوگواره « احلی من العسل » در هفتمین روز از ماه محرم در این شهرستان برگزار شد.