عزاداری روز عاشورا در پیرتکیه روستای کردکلای جویبار

به گزارش جویباران، آیین عزاداری عاشورای حسینی ظهر امروز با حضور دسته‌های عزاداری در تکیه تاریخی روستای کردکلا شهرستان جویبار برگزار شد.