کشتی لوچو جام شهید شاکری در جویبار برگزار شد

به گزارش جویباران،به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقه کشتی لوچو جام شهید شاکری در مجتمع فرهنگی ورزشی این شهید در کلاگرمحله شهرستان جویبار برگزار شد.