صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۲۱ تیر

هک بنی صهیون/خانه خواری بانک‌ها/حسرت دیرهنگام رئیس جمهور/تب ۴۰ درجه بانک‌های خصوصی/۴ سال دوم هم میوه نداد!/وام کرونا به دست کارآفرینان نرسید/تیتر تعدادی از روزنامه‌های امروز است.
 کیهان: عصبانیت آمریکا و غربگرایان از دور زدن تحریم‌ها
کیهان: عصبانیت آمریکا و غربگرایان از دور زدن تحریم‌هاوطن امروز: هک بنی صهیون
وطن امروز: هک بنی صهیون

 جوان: خانه خواری بانک‌ها
جوان: خانه خواری بانک‌ها

 خراسان: سهامداری در روزهای بی‌قراری
خراسان: سهامداری در روزهای بی‌قراری

 صبح نو: حسرت دیرهنگام رئیس جمهور
صبح نو: حسرت دیرهنگام رئیس جمهور

 افکار: مردم انتظار گره گشایی از کارشان را دارند
افکار: مردم انتظار گره گشایی از کارشان را دارند

 جام جم: عملیات حاج قاسم در دل غرب
جام جم: عملیات حاج قاسم در دل غرب

 فرهیختگان: تب ۴۰ درجه بانک‌های خصوصی
فرهیختگان: تب ۴۰ درجه بانک‌های خصوصی

 رسالت: ۴ سال دوم هم میوه نداد!
رسالت: ۴ سال دوم هم میوه نداد!

 حمایت: محکومیت تاریخی آمریکای تروریست
حمایت: محکومیت تاریخی آمریکای تروریست

قدس: رسوایی دولت تروریست آمریکا
قدس: رسوایی دولت تروریست آمریکا

 شرق: واکنش شورای نگهبان به یک گزارش
شرق: واکنش شورای نگهبان به یک گزارش

 آفتاب: اجماع چپ و راست در ناکار آمدی؟
آفتاب: اجماع چپ و راست در ناکار آمدی؟

 ایران: تصمیمات سخت برای بازگرداندن ارزها
ایران: تصمیمات سخت برای بازگرداندن ارزها

 اعتماد: کارت برنده اردوغان
اعتماد: کارت برنده اردوغان

 شهروند: وام کرونا به دست کارآفرینان نرسید
شهروند: وام کرونا به دست کارآفرینان نرسید

 آرمان ملی: حمایت جدی دولت از مستاجران
آرمان ملی: حمایت جدی دولت از مستاجران

همدلی: رازهای آن ۴ نفر
همدلی: رازهای آن ۴ نفر

 همشهری: راه دشوار شکست حصر ارزی
همشهری: راه دشوار شکست حصر ارزی

 اطلاعات: رئیس جمهوری: باید محدودیت‌های منطقه‌ای هوشمند علیه کرونا اعمال کنیم
اطلاعات: رئیس جمهوری: باید محدودیت‌های منطقه‌ای هوشمند علیه کرونا اعمال کنیم

 مردم سالاری: ۲۰ میلیارد یورو؛ ارز بازنگشته از صادرات
مردم سالاری: ۲۰ میلیارد یورو؛ ارز بازنگشته از صادرات

 سازندگی: رعایت حقوق متهم
سازندگی: رعایت حقوق متهم

 صدای اصلاحات: خصوصی سازی یا غارت اموال ملی؟!
صدای اصلاحات: خصوصی سازی یا غارت اموال ملی؟!

 جهان صنعت: عزل روحانی نقطه امید مردم!
جهان صنعت: عزل روحانی نقطه امید مردم!

 ابرار اقتصادی: تامین هزینه مسکن کم درآمدها با وام ارزان و زمین رایگان
ابرار اقتصادی: تامین هزینه مسکن کم درآمدها با وام ارزان و زمین رایگان

 تجارت: کسب و کارها در برزخ بی‌پولی
تجارت: کسب و کارها در برزخ بی‌پولی

 دنیای اقتصاد: انقلاب در الگوی مصرف جهانی
دنیای اقتصاد: انقلاب در الگوی مصرف جهانی